RODO
Dodane przez Pawel_Kuzmiak dnia 11/20/2018 11:24:52
Ochrona danych osobowychInspektor Ochrony Danych: Iga Maluszycka
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Formy kontaktu:
1) przy użyciu poczty elektronicznej: iod@przemkow.pl
2) korespondencyjnie na adres Szkoły: ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:


1. Dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych
2. Dla pracowników
3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły
4. Dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego