Patrycja Piech - uczennica LO w Przemkowie stypendystką Prezesa Rady Ministrów
Dodane przez z_promocji dnia 02/17/2019 16:27:04

Patrycja Piech, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im Ireny Sendler w Przemkowie, po raz drugi otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych - liceów ogólnokształcących i techników, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub uzyskując szczególne osiągnięcia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Patrycja spełniła pierwszy warunek uzyskując promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018. Wysoka średnia ocen to nie jedyne sukcesy Patrycji. Uczennica jest utalentowana artystycznie, co możemy zauważyć podczas szeregu imprez i uroczystości szkolnych i gminnych.
10 grudnia 2018 r. Patrycja odebrała we Wrocławiu akt stypendialny z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

M.D.