WYKŁADY NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM
Dodane przez z_promocji dnia 02/17/2019 16:32:45


W dniu 13 grudnia odbyła się edukacyjna wycieczka na Uniwersytet Zielonogórski. Wyjazd realizowany był w ramach projektu "Przemkowski licealista - aktywny obywatel w niepodległej Polsce" i finansowany ze środków fundacji Santander w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży.

Uczniowie wzięli udział w trzech wykładach. Pierwszy związany był ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Uczniowie poznali bliżej rolę Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku oraz trudności w odbudowie państwa polskiego po 1918 roku. Drugi wykład związany był z Patronem naszej szkoły Ireną Sendler. Trzeci wykład miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu marketingu politycznego.
Wyjazd miał na celu uświadomienie młodzieży znaczenia niepodległości w odniesieniu do aktywności społecznej i politycznej. Kształtowanie pozytywnego wizerunku społeczeństwa
obywatelskiego. Dokonywanie analizy otaczającej młodzież rzeczywistości i roli niepodległości dla państwa i obywatela. Realizacja projektu pozwala na uczczenie przez szkołę 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez aktywizującą młodzież działalność edukacyjną.