POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2019
Dodane przez z_promocji dnia 04/28/2019 17:57:04

26 kwietnia 2019 r. odbyła się w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Żegnając tegorocznych absolwentów dyrektor szkoły Monika Dźwigaj odniosła się do słów Franklin Roosevelta: "Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna". Takie nawiązanie wynika z faktu ogromnego zaangażowania uczniów klasy III LO i ich rodziców w życie szkoły i środowiska.
Po powitaniu gości i słowie wstępnym dyrektora szkoły głos zabrała Magdalena Kania - Zastępca Burmistrza Przemkowa. Pani Burmistrz również zwróciła uwagę na aktywną postawę uczniów LO oraz ich sukcesy w konkursach i turniejach i życzyła wszystkim powodzenia na egzaminie maturalnym.
W roku szkolnym 2018/2019 LO w ZS w Przemkowie z wyróżnieniem i z najwyższą średnią ukończyła Patrycja Piech. Średnia Patrycji to 5,12. Patrycja to dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Patrycja, za uzyskanie najwyższego wyniku ukończenia szkoły, otrzymała również nagrodę od Burmistrza Przemkowa z rąk Zastępcy Burmistrza Przemkowa Magdaleny Kania. Współpracę Patrycji z kołem teatralnym przy Przemkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku nagrodziła Prezes PUTW Anna Krzeszewska. Drugą uczennicą kończąca szkołę z wyróżnieniem była Nikola Sikorska. Obie absolwentki otrzymały również nagrody książkowe od Radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry.


Nagrodę pieniężną ufundowana przez ks. kanonika Krzysztofa Mrukowicza - proboszcza parafii pw. WNMP w Przemkowie otrzymał Szymon Dryja. W ten sposób nagrodziliśmy pracę Szymona jako sędziego organizowanych w szkole turniejów szachowych m.in. Diecezjalnych Mistrzostw Szachowych Ministrantów w Szachach Szybkich o Puchar Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Zgromadzeni goście mieli możliwość usłyszeć o osiągnięciach i działalności wszystkich absolwentów LO i LOD podczas wręczania im świadectw i nagród.Po wręczeniu świadectw głos zabrali absolwenci. Słowa podziękowania skierowali do dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz oczywiście do wychowawczyni Iwony Łopacińskiej-Skraba. W imieniu rodziców głos zabrała Agnieszka Jagielska. Po części oficjalnej mieliśmy możliwość obejrzeć przedstawienie kabaretowe "Zebranie z rodzicami" w wykonaniu uczniów klasy II LO: Klaudii Kurkowskiej, Dominiki Kowalskiej, Damiana Janus, Dariusza Góralskiego i Patryka Skrobak.
Apel tradycyjnie przygotowała klasa II LO pod okiem wychowawcy Anny Hynek. Uroczystość poprowadzili Damian Janus i Aleksandra Piotrowska.Absolwentom wkraczającym w dorosłość życzymy, by nie zatracili w sobie entuzjazmu do działania i chęci niesienia pomocy innym. Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu i oczywiście zdania egzaminu maturalnego!