Projekt "Rodzina = Wartości + Tradycje"
Dodane przez Pawel_Kuzmiak dnia 05/30/2019 21:52:52

06 maja otrzymaliśmy miłą wiadomość o pozyskaniu dotacji w ramach programu "Dolnośląskie Małe Granty" realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Program dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach dotacji pracujemy nad projektem "RODZINA = WARTOŚCI + TRADYCJE".


Główny cel projektu to działalność na rzecz promocji rodziny i wzajemnych relacji jako podstawy do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt zmierza do organizacji Wieczornicy "Rozmowy literatury na temat Rodziny". Wieczornice poprzedzają inne działania: warsztaty artystyczne, recytatorsko-teatralne i kulinarne. Przedsięwzięcie jest kontynuacją wieczornic organizowanych przez Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie od kilku już lat. Zajęcia poprzedzające wieczornicę zintegrują społeczność lokalną i rodziny biorące udział w projekcie. Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń na warsztatach pozwoli na wzmocnienie więzi między dziećmi, rodzicami i dziadkami. Podkreśli, że Rodzina to grupa ludzi wzajemnie się szanujących i działających dla wspólnego dobra. Finał projektu - Wieczornica - to otwarte dla całej społeczności lokalnej spotkanie z literaturą, malarstwem, teatrem i filmem w odniesieniu do problematyki rodziny.
W projekcie biorą udział: młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół w Przemkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz chętni do współpracy dorośli mieszkańcy Gminy Przemków m.in. członkowie Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Z wnioskiem o dotację wystąpiła grupa nieformalna "Rodzinni Przemkowianie".