ROZMOWY LITERATURY NA TEMAT... RODZINY
Dodane przez z_promocji dnia 06/16/2019 16:13:55

Wieczornica "Rozmowy literatury na temat RODZINY" była podsumowaniem projektu "RODZINA = WARTOŚCI + TRADYCJE". Projekt odbywał się w ramach programu "Dolnośląskie Małe Granty" realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Program dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Z wnioskiem o dotację wystąpiła grupa nieformalna "Rodzinni Przemkowianie".
Główny cel projektu to działalność na rzecz promocji rodziny i wzajemnych relacji jako podstawy do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Wieczornicę, która odbyła się 13 czerwca 2019 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury poprzedziły inne działania: warsztaty artystyczne, recytatorsko-teatralne i kulinarne.


Przedsięwzięcie było kontynuacją wieczornic organizowanych przez Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie już od kilku lat. W tym roku swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali: młodzież z Zespołu Szkół w Przemkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz członkowie Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Artystów podziwiali zaproszeni goście, wśród nich wicestarosta Powiatu Polkowickiego Krzysztof Nester, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak, radni Rady Powiatu Polkowickiego Ewa Mazan i prof. Stefan Dudra, radni Rady Miejskiej w Przemkowie: Iwona Kosińska, Joanna Więckowska, Olgierd Zielonka oraz Marek Gliszczyński - Dyrektor MZGM w Przemkowie, Stanisław Mazan - Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów, Anna Krzeszewska - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, pracodawcy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS w Przemkowie, rodziny uczniów z wymienionych wcześniej placówek oświatowych oraz chętni mieszkańcy Gminy Przemków.


Antoine de Saint-Exupery powiedział: "Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje i święta rodzinne. I dom pełen rodzinnych wspomnień...". Młodzi artyści przenieśli widzów w świat sztuki: poezji, prozy, muzyki, tańca, malarstwa i filmu. Obok poważnych motywów literackich nie zabrakło zabawnych scenek kabaretowych. Na koniec przyszedł czas na podziękowania i na skosztowanie przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych pyszności.
Lider grupy nieformalnej "Rodzinni przemkowianie" składa serdeczne podziękowania wszystkim osobą zaangażowanym w realizację projektu: członkom grupy nieformalnej Ewie Kuźmiak i Iwonie Wolanin, nauczycielom i rodzicom - opiekunom artystycznym przedsięwzięcia: Danucie Nowakowskiej, Anecie Sołtysiak, Annie Hynek, Magdalenie Żuchowskiej-Jakubowskiej i Joannie Więckowskiej, opiekunom warsztatów kulinarnych: Jolancie Trygar, Annie Rekut i Iwonie Łopacińskiej-Skraba oraz mieszkańcom Gminy Przemków przybyłym na finał projektu.


Swoje spotkanie z RODZINĄ na scenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury, przed zacną publicznością, spełnili uczniowie SP nr 1 w Przemkowie Olgierd Więckowski i Nikola Komarnicka, uczniowie PSP w Wysokiej: Julia Stafiniak, Julia Wąsowska, Blanka Kearney, Tomasz Talaga, Kacper Wójcik, Jagoda Węgrzyn, Łukasz Rydzanicz, Paulina Skalna, Natalia Gacek, Zofia Lasko, Maja Wiśniewska, Krystian Ślusarski, Laura Kaźmierczak, Karina Żywokarta, Amelia Nowakowska, Jakub Krawczonek, Maja Kosińska, Paula Komarnicka, Dawid Kasperski, Nikola Niwieściuk, Jakub Kiziuk, Alan Wójcik, Magdalena Talaga oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Przemkowie: Zuzanna Świdzińska, Hubert Masternak, Patryk Skrobak, Dominika Kowalska, Dariusz Góralski, Joanna Mackiewicz, Jakub Panicz, Klaudia Kurkowska, Igor Grocholski, Malwina Lipiec, Daria Kozłowska, Kornel Kołomański, Zuzanna Jas, Julia Mała, Małgorzata Muszyńska. Za oprawę techniczną odpowiadali Tomasz Paluszek, Aleksandra Piotrowska, Klaudia Bąkowska i pracownicy Przemkowskiego Ośrodka Kultury. Wieczornicę swoim występem uświetniły Panie z grupy teatralnej PUTW: Anna Krzeszewska i Wiesława Maluszycka. Wymienić należy również ucznia Gimnazjum - montażystę filmu Dawida Łojewskiego i statystów Patrycję Gozdal oraz Igora Dałkowskiego. Uroczystość poprowadzili: Aleksandra Jas i Damian Janus.
Do refleksji nad rodziną skłaniała przybyłych gości również wystawa prac plastycznych, które wykonali uczniowie pod okiem Pani Iwony Wolanin, w trakcie warsztatów artystycznych.