Rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół w Przemkowie - podsumowanie
Dodane przez z_promocji dnia 06/21/2019 09:23:59

Niezwykle szybko, w pracowitej, naukowej atmosferze minął w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, rok szkolny 2018/2019. Na pierwsze podsumowania przyszedł czas 26 kwietnia 2019 r. odbyła się wówczas uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W roku szkolnym 2018/2019 LO w ZS w Przemkowie z wyróżnieniem i z najwyższą średnią w szkole ukończyła Patrycja Piech. Średnia Patrycji to 5,12. Drugą uczennicą kończąca szkołę z wyróżnieniem była Nikola Sikorska.
19 czerwca podsumowaliśmy rok szkolny 2018/2019 w obecności zacnych gości, Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów klas I i II LO oraz uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Spośród uczniów klas I i II LO najwyższą średnią i świadectwo z wyróżnieniem otrzymał uczeń klasy II LO Damian Janus. Damian wykazała się wysokimi wynikami w nauce, reprezentował z sukcesami szkołę w wielu konkursach i zawodach zajmując m.in. pierwsze miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym "Wiem, Umiem, Rozumiem", drugie miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie "Młody Przedsiębiorca", III miejsce w etapie regionalnym ogólnopolskiego "Turnieju historycznego IPN", III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Uczeń reprezentował szkołę w etapie Regionalnym Olimpiady Przedsiębiorczości. Damian brał aktywny udział w życiu artystycznym szkoły i środowiska. Współpracował m.in. z grupą teatralna Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Damian, poza nagrodą książkową ufundowana przez Radę Rodziców otrzymał również stypendium od Radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry.
Wysokie wyniki w nauce uzyskali również uczniowie z klasy I LO: Jakub Hybner, Malwina Lipiec, Igor Grocholski i Natalia Popiwczak oraz z II LO: Aleksandra Piotrowska.
Igor Grocholski - uczeń klasy I LO, został nagrodzony również nagrodą przez Radną Powiatu Polkowickiego Ewę Mazan. Nagroda ta trafiła do Igora m.in. za wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły w konkursach. Przy sukcesach Igora wymienić należy: trzecie miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym "Wiem, Umiem, Rozumiem", drugie miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Sejmie, III miejsce drużynowo w etapie regionalnym ogólnopolskiego "Turnieju historycznego IPN".
Mówiąc o osiągnięciach uczniów wymienić należy sukcesy Jakuba Panicz w powiatowych konkursach polonistycznych. I miejsce w XIV Powiatowym Dyktandzie "Gżegżółka w trzcinie" oraz III miejsce w XV Powiatowym Konkursie Poprawności Językowej ,,Licz się ze słowami".


Powiatowe dyktando okazało się również bardzo szczęśliwe dla koleżanek Jakuba, uczennice Malwina Lipiec i Klaudia Kurkowska zajęły w nim II miejsce, a III miejsce przypadło Zuzannie Świdzińskiej.
Zuzia była również laureatkom II miejsca w etapie powiatowym Ogólnopolskiego turnieju pożarniczego "Młodzież zapobiega pożarom".
Aktywne uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych oraz zaangażowanie w życie szkoły nagrodził proboszcz parafii p.w. WNMP w Przemkowie ks. kanonik Krzysztof Mrukowicz. Nagrodę od ks. proboszcza otrzymali Jakub Panicz i Patryk Skrobak.
Patryk Skrobak wyróżnił się pierwszym miejscem drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym "Wiem, Umiem, Rozumiem", drugim miejscem drużynowo w Powiatowym Konkursie "Młody Przedsiębiorca", III miejscem w etapie regionalnym ogólnopolskiego "Turnieju historycznego IPN".

Dyrektor szkoły nagrodziła również dyplomami uczniów za aktywna postawę społeczną, zapewnienie niezapomnianych przeżyć artystycznych, udział w konkursach, turniejach i akcjach edukacyjnych.
W trakcie apelu uroczyście wręczono świadectwa uczniom klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia (oddzialł ZSZ). Do każdego nich słowa skierował wychowawca Adam Rusynko i koledzy z klasy I BS I ST.
Z aktywną postawę i udział w konkursach uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia nagrodziła Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Przemkowie Aneta Maszczak. Na wyróżnienie zasłużyli: Damian Jarkowicz, Klaudia Drożdż, Patryk Fraszczyński oraz Kamil Foksa.


W trakcie uroczystego apelu kończącego rok szkolny 2018/2019 został oficjalnie podsumowany projekt "Przemkowski licealista - aktywny obywatel w Niepodległej Polsce". Projekt skupiał cykl działań w Zespole Szkół w Przemkowie, dzięki którym, w roku szkolnym 2018/2019, uczciliśmy setną rocznicą odzyskania niepodległości. Projekt realizowaliśmy dzięki wsparciu Fundacji Santander w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży. Główny cel działań w projekcie to uświadomienie młodzieży znaczenia niepodległości w odniesieniu do aktywności społecznej i politycznej. Kształtowanie pozytywnego wizerunku "małej ojczyzny" i społeczeństwa obywatelskiego.
"Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" Słusznie twierdził Józef Piłsudski
Poprzez podejmowane działania widzimy swoją rolę w rozwoju "małej ojczyzny" i niepodległego kraju. Umiemy oceniać teraźniejszość i patrzeć w przyszłość, odnosząc się do historii, ważnych wydarzeń i znaczących postaci. Wielu z nas zmieniło swój światopogląd na temat historii i zagadnień politycznych. Wiemy, że postawa obywatelska, jest kluczową bazą do rozwoju niepodległego państwa. W ramach projektu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wyjechali na czterodniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w szkole, wyjeżdżali na zajęcia na Uniwersytet do Zielonej Góry, spotykali się z lokalnymi władzami samorządowymi i politykami, brai udział w nietypowych lekcjach historii "Wspomnienia uczą" - przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny. Przygotowywali się również do "Turnieju debat historycznych IPN".
Przed nami zasłużony wypoczynek, a po wakacjach pełni sił staniemy do pracy i nauki w nowym roku szkolnym.