Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
Wolontariat
Światowy Dzień bez Papierosa!
W dniu 29 maja 2013 roku uczennice ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowały akcję profilaktyczną zniechęcającą młodych ludzi do sięgania po papierosa, a także zachęcająca palaczy do zerwania z nikotynowym nałogiem. Szkoła, dzięki wolontariuszkom, została rozplakatowana materiałami edukacyjnymi otrzymanymi od SANEPIDU w Polkowicach, młodzież wzięła udział w pokazie filmu na temat zagrożeń związanych z paleniem papierosów i otrzymała ulotki informacyjne.

Cała Polska Czyta Dzieciom!
W ostatni dzień kwietnia 2013 roku uczennice Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie wraz z opiekunami panią Darią Sapian i panią Małgorzatą Zawiłowicz gościły w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Przemkowie w ramach kampanii edukacyjnej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Kampanię prowadzi Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”, której celem jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe. Liderem kampanii w Przemkowie jest pani Daria Sapian, która już po raz trzeci wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu propaguje czytanie dzieciom w przemkowskim przedszkolu. Uczennice gimnazjum przygotowały dla maluchów moc niespodzianek. Pierwszą z nich był korowód postaci z bajek. Uczennice przeszły ulicami miasta Przemkowa w korowodzie bajkowych postaci, wzbudzając tym samym spore zainteresowanie przemkowian. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem zgadywały, jaka postać z bajki odwiedziła ich w przedszkolu. Następnie odsłuchały bajki przeczytanej przez pedagoga szkolnego Zespołu Szkół w Przemkowie panią Małgorzatę Zawiłowicz. Po wysłuchaniu bajki, maluchy odpowiadały na przygotowane dla nich zagadki, a Czerwony Kapturek nagradzał ich cukierkami ze swojego koszyczka. Uczennice ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowały dla dzieci również kolorowanki, które później wspólnie pomalowali. Na zakończenie wizyty w przedszkolu dzieci otrzymały pamiątkowe uśmiechnięte ordery, które mają przypominać im i ich rodzicom, jak ważne jest codzienne czytanie przez co najmniej 20 minut dziennie. Zarówno dzieci, jak i uczennice gimnazjum miały wiele radości ze wspólnego spotkania i świetnej wspólnej zabawy.


Dzień Bezpiecznego Internetu!
W lutym w szkole odbywał się Dzień Bezpiecznego Internetu, w którym aktywny udział brał Wolontariat Szkolny. Dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje otrzymaliśmy materiały edukacyjne i plakaty, które zostały rozwieszone na gazetkach szkolnych. Uczennice przygotowały ulotki dla rodziców wskazujące, jak dbać o bezpieczeństwo młodych internautów.

Wolontariat współpracuje z TPD
W grudniu wolontariuszki brały udział w przygotowaniu paczek żywnościowych dla mieszkańców gminy Przemków. Uczennice pomogły zaopatrzyć w prowiant około 200 najbardziej potrzebujących osób z naszej gminy. Żywnośc otrzymaliśmy od Jaworskiego Banku Żywności w ramach działającego w szkole Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczennicom dziękuję za zaangażowanie i ręce gotowe do pracy:)

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET!
W dniach 25 listopada - 4 grudnia 2012 roku w szkole odbywała się po raz kolejny kampania "16 dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwa, jak wielkim problemem jest przemoc wobec dziewcząt i młodych kobiet. W tych dniach w szkole odbyły się warsztaty dla dziewcząt prowadzone przez panią pedagog Darię Sapian i panią pscyholog Magdalenę Wolską, podczas których poruszano ważne kwestie związane z przemocą. Uczennice Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowały ulotki informacyjne i gazetkę ścienną na temat tego, gdzie szukać pomocy w sytaucji realnego zagrożenia zdrowia i życia. W dniach trwającej kampanii w szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS (sponsorem nagród była Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Polkowic, za co serdzcenie dzięujemy). Uczennice z Wolontariatu wyjechały także do Głogowa na Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumienia organizowany przez AMNESTY INTERNATIONAL. Podczas maratonu wzięły także udział w szkoleniu na temat handlu kobietami prowadzonym przez pracownika LaStrady panią Hannę Miroś. Podsumowaniem kampanii był Happening ulicami Przemkowa. Młodzież z Wolontariatu przygotowała transparenty oraz czerwone dłonie z napisem STOP, które zostały rozdane mieszkańcom Przemkowa jako symbol solidarności z ofiarami przemocy i czytelną niezgodą na stosowanie przemocy. Tym samym aktywnie uczestniczyliśmy w życiu przemkowian, którzy głośno popierali prowadzoną przez nas akcję.

Usyp z nami Górę Grosza!
W dniach 26.11.-7.12.2012 z inicjatywy Fundacji Nasz Dom odbywa się w szkole akcja Góra Grosza.Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifi kowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W ramch akcji w naszej szkole zorganizowaliśmy także KaRaOkE " Do grającej szafy grosik wrzuć", w czasie którego zbieraliśmy monety, by zasilić skarbonkę naszej akcji.
Jeszcze masz czas, przynieś grosik i przyczyń się do usypiania największej Góry Grosza w naszej okolicy! Zapraszamy!Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza
przy Zespole Szkół im. I. Sendler w Przemkowie


Postanowienia ogólne:
1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
4. Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwarta na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cele i działania:
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

Prawa Wolontariusza
1. Do Szkolnego Klubu Wolontariuszy może należeć młodzież szkolna Zespołu Szkół im. I. Sendler w Przemkowie.
2. Członkowie Klubu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Członkowie Klubu mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy swojej działalności.
4. Członkowie Klubu mogą podejmować prace w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
5. Członkowie Klubu mogą liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków klubu.
6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

Obowiązki Wolontariusza:
1. Członkowie Klubu muszą przedstawić pisemna zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w klubie.
2. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w pracach klubu, a także w spotkaniach i warsztatach.
3. Członkowie Klubu są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Członkowie Klubu są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za wykonana prace.
6. Członkowie Klubu starają się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

Struktura
1. Szkolny Klub Wolontariusza ma:
Lidera
Członków
2. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele - koordynatorzy.
Nagradzanie wolontariuszy:
1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Klubu.
2. Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez:
wyrażenie uznania słownego,
pochwałę na forum szkoły,
umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Klubu, gazetce szkolnej,
wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
   
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji