Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
Witamy
Witamy na oficjalnej stronie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie!


Informacje
Pełna nazwa:
Dyrektor:
Rok wybudowania szkoły:
Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
mgr Monika Dźwigaj

1976

Zespoły szkolne:
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Branżowa Szkoła I Stopnia

UWAGA zmiana domeny


Uwaga zmiana adresu oficjalnej witryny Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie


Od września 2019 roku zmianie ulega adres internetowy oficjalnej witryny Zespołu Szkół w Przemkowie.
Aktualny adres to: https://www.zsprzemkow.pl

Dziękujemy za blisko milion (986 919) odwiedzin unkalnych adresów IP i liczymy na to, że nowa odsłona witryny Zespołu Szkół również przypadnie Państwu do gustu.

Dyrekcja i administrator   
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02 września 2019 roku według następującego porządku:


8:00 - uroczysta msza święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego z udziałem pocztów sztandarowych szkołyKLASY I - III budynek przy ul. Kościuszki 6b

9:15 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych, następnie uroczysty apel w sali gimnastycznej oraz pasowanie na ucznia:


I A - sala nr 02 - wych. Ewa Kułaga

I B - sala nr 18 - wych. Lidia Denuszek

II A - sala nr 08 - wych. Agnieszka Franczyk

II B - sala nr 03 - wych. Wiesława Prokopczak

III A - sala nr 01 - wych. Lilianna Januchowska

III A - sala nr 17 - wych. Małgorzata HerbutKlasy IV-VIII SP oraz klasy LO i SB- budynek przy ul. Leśna Góra 3

9:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - apel na sali gimnastycznej

Ok. 9:35 - spotkanie z wychowawcami w klasach:


IV A - sala nr 29 (II piętro) - wych. Ewa Skrypak

V A - sala nr 32 (II piętro) - wych. Dariusz Dźwigaj

V B - sala nr 28 (II piętro) - wych. Arleta Jaroszyńska - Łechtańska

V C - sala nr 08 (I piętro) - wych. Iwona Mokwińska

VI A - sala nr 25 (II piętro) - wych. Elżbieta Kaniewska

VI B - sala nr 24 (II piętro) - wych. Danuta Cwen

VI C - sala nr 17 (I piętro) ? wych. Barbara Kowalska

VII A - sala nr 05 (parter) - wych. Iwona Wolanin

VII B - sala nr 10 (I piętro) - wych. Ewa Dworczyńska

VIII A - sala nr 19 (I piętro) - wych. Paweł Kuźmiak

VIII B - sala nr 06 (parter) - wych. Ewa KuźmiakI LO_SP - sala nr 04 (parter) - wych. Iwona Łopacińska-Skraba

I LO_GIM - sala nr 07 (parter) - wych. Elżbieta Righi

II LO - sala nr 02 (parter) - wych. Magdalena Żuchowska-Jakubowska

III LO - sala nr 09 (I piętro) - wych. Anna HynekI BS_SP - sala nr 03 (parter) - wych. Anna Rekut

I BS_GIM - sala nr 26 (II piętro) - wych. Grażyna Demczar

II BS - sala nr 27 (II piętro) - wych. Adam Rusynko

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół w Przemkowie

   
Rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół w Przemkowie - podsumowanie

Niezwykle szybko, w pracowitej, naukowej atmosferze minął w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, rok szkolny 2018/2019. Na pierwsze podsumowania przyszedł czas 26 kwietnia 2019 r. odbyła się wówczas uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W roku szkolnym 2018/2019 LO w ZS w Przemkowie z wyróżnieniem i z najwyższą średnią w szkole ukończyła Patrycja Piech. Średnia Patrycji to 5,12. Drugą uczennicą kończąca szkołę z wyróżnieniem była Nikola Sikorska.
19 czerwca podsumowaliśmy rok szkolny 2018/2019 w obecności zacnych gości, Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów klas I i II LO oraz uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Spośród uczniów klas I i II LO najwyższą średnią i świadectwo z wyróżnieniem otrzymał uczeń klasy II LO Damian Janus. Damian wykazała się wysokimi wynikami w nauce, reprezentował z sukcesami szkołę w wielu konkursach i zawodach zajmując m.in. pierwsze miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym "Wiem, Umiem, Rozumiem", drugie miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie "Młody Przedsiębiorca", III miejsce w etapie regionalnym ogólnopolskiego "Turnieju historycznego IPN", III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Uczeń reprezentował szkołę w etapie Regionalnym Olimpiady Przedsiębiorczości. Damian brał aktywny udział w życiu artystycznym szkoły i środowiska. Współpracował m.in. z grupą teatralna Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Damian, poza nagrodą książkową ufundowana przez Radę Rodziców otrzymał również stypendium od Radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry.
Wysokie wyniki w nauce uzyskali również uczniowie z klasy I LO: Jakub Hybner, Malwina Lipiec, Igor Grocholski i Natalia Popiwczak oraz z II LO: Aleksandra Piotrowska.
Igor Grocholski - uczeń klasy I LO, został nagrodzony również nagrodą przez Radną Powiatu Polkowickiego Ewę Mazan. Nagroda ta trafiła do Igora m.in. za wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły w konkursach. Przy sukcesach Igora wymienić należy: trzecie miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym "Wiem, Umiem, Rozumiem", drugie miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Sejmie, III miejsce drużynowo w etapie regionalnym ogólnopolskiego "Turnieju historycznego IPN".
Mówiąc o osiągnięciach uczniów wymienić należy sukcesy Jakuba Panicz w powiatowych konkursach polonistycznych. I miejsce w XIV Powiatowym Dyktandzie "Gżegżółka w trzcinie" oraz III miejsce w XV Powiatowym Konkursie Poprawności Językowej ,,Licz się ze słowami".


Powiatowe dyktando okazało się również bardzo szczęśliwe dla koleżanek Jakuba, uczennice Malwina Lipiec i Klaudia Kurkowska zajęły w nim II miejsce, a III miejsce przypadło Zuzannie Świdzińskiej.
Zuzia była również laureatkom II miejsca w etapie powiatowym Ogólnopolskiego turnieju pożarniczego "Młodzież zapobiega pożarom".
Aktywne uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych oraz zaangażowanie w życie szkoły nagrodził proboszcz parafii p.w. WNMP w Przemkowie ks. kanonik Krzysztof Mrukowicz. Nagrodę od ks. proboszcza otrzymali Jakub Panicz i Patryk Skrobak.
Patryk Skrobak wyróżnił się pierwszym miejscem drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym "Wiem, Umiem, Rozumiem", drugim miejscem drużynowo w Powiatowym Konkursie "Młody Przedsiębiorca", III miejscem w etapie regionalnym ogólnopolskiego "Turnieju historycznego IPN".

Dyrektor szkoły nagrodziła również dyplomami uczniów za aktywna postawę społeczną, zapewnienie niezapomnianych przeżyć artystycznych, udział w konkursach, turniejach i akcjach edukacyjnych.
W trakcie apelu uroczyście wręczono świadectwa uczniom klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia (oddzialł ZSZ). Do każdego nich słowa skierował wychowawca Adam Rusynko i koledzy z klasy I BS I ST.
Z aktywną postawę i udział w konkursach uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia nagrodziła Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Przemkowie Aneta Maszczak. Na wyróżnienie zasłużyli: Damian Jarkowicz, Klaudia Drożdż, Patryk Fraszczyński oraz Kamil Foksa.


W trakcie uroczystego apelu kończącego rok szkolny 2018/2019 został oficjalnie podsumowany projekt "Przemkowski licealista - aktywny obywatel w Niepodległej Polsce". Projekt skupiał cykl działań w Zespole Szkół w Przemkowie, dzięki którym, w roku szkolnym 2018/2019, uczciliśmy setną rocznicą odzyskania niepodległości. Projekt realizowaliśmy dzięki wsparciu Fundacji Santander w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży. Główny cel działań w projekcie to uświadomienie młodzieży znaczenia niepodległości w odniesieniu do aktywności społecznej i politycznej. Kształtowanie pozytywnego wizerunku "małej ojczyzny" i społeczeństwa obywatelskiego.
"Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" Słusznie twierdził Józef Piłsudski
Poprzez podejmowane działania widzimy swoją rolę w rozwoju "małej ojczyzny" i niepodległego kraju. Umiemy oceniać teraźniejszość i patrzeć w przyszłość, odnosząc się do historii, ważnych wydarzeń i znaczących postaci. Wielu z nas zmieniło swój światopogląd na temat historii i zagadnień politycznych. Wiemy, że postawa obywatelska, jest kluczową bazą do rozwoju niepodległego państwa. W ramach projektu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wyjechali na czterodniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w szkole, wyjeżdżali na zajęcia na Uniwersytet do Zielonej Góry, spotykali się z lokalnymi władzami samorządowymi i politykami, brai udział w nietypowych lekcjach historii "Wspomnienia uczą" - przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny. Przygotowywali się również do "Turnieju debat historycznych IPN".
Przed nami zasłużony wypoczynek, a po wakacjach pełni sił staniemy do pracy i nauki w nowym roku szkolnym.


   
XVI Gala Laureatów Konkursów Powiatowych

12 czerwca 2019 r. - w auli Zespołu Szkół w Polkowicach, nastąpiło podsumowanie osiągnięć uczniów w konkursach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego. Licealiści z Zespołu Szkół w Przemkowie odebrali dyplomy i nagrody za zajęcie czołowych miejsc w powiatowych konkursach polonistycznych.
W XV Powiatowym Konkursie Poprawności Językowej ,,Licz się ze słowami" III miejsce zajął uczeń klasy I LO Jakub Panicz.
Ogromnym sukcesem uczniów Zespołu Szkół w Przemkowie zakończyło się również XIV Powiatowe Dyktando "Gżegżółka w trzcinie". I miejsce zajął Jakub Panicz, II miejsce Malwina Lipiec oraz Klaudia Kurkowska, III miejsce Zuzanna Świdzińska. Nauczycielem przygotowującym uczniów do konkursów była Danuta Nowakowska.

Gratulujemy sukcesów.


   
ROZMOWY LITERATURY NA TEMAT... RODZINY

Wieczornica "Rozmowy literatury na temat RODZINY" była podsumowaniem projektu "RODZINA = WARTOŚCI + TRADYCJE". Projekt odbywał się w ramach programu "Dolnośląskie Małe Granty" realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Program dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Z wnioskiem o dotację wystąpiła grupa nieformalna "Rodzinni Przemkowianie".
Główny cel projektu to działalność na rzecz promocji rodziny i wzajemnych relacji jako podstawy do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Wieczornicę, która odbyła się 13 czerwca 2019 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury poprzedziły inne działania: warsztaty artystyczne, recytatorsko-teatralne i kulinarne.


Przedsięwzięcie było kontynuacją wieczornic organizowanych przez Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie już od kilku lat. W tym roku swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali: młodzież z Zespołu Szkół w Przemkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz członkowie Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Artystów podziwiali zaproszeni goście, wśród nich wicestarosta Powiatu Polkowickiego Krzysztof Nester, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak, radni Rady Powiatu Polkowickiego Ewa Mazan i prof. Stefan Dudra, radni Rady Miejskiej w Przemkowie: Iwona Kosińska, Joanna Więckowska, Olgierd Zielonka oraz Marek Gliszczyński - Dyrektor MZGM w Przemkowie, Stanisław Mazan - Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów, Anna Krzeszewska - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, pracodawcy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS w Przemkowie, rodziny uczniów z wymienionych wcześniej placówek oświatowych oraz chętni mieszkańcy Gminy Przemków.


Antoine de Saint-Exupery powiedział: "Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje i święta rodzinne. I dom pełen rodzinnych wspomnień...". Młodzi artyści przenieśli widzów w świat sztuki: poezji, prozy, muzyki, tańca, malarstwa i filmu. Obok poważnych motywów literackich nie zabrakło zabawnych scenek kabaretowych. Na koniec przyszedł czas na podziękowania i na skosztowanie przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych pyszności.
Lider grupy nieformalnej "Rodzinni przemkowianie" składa serdeczne podziękowania wszystkim osobą zaangażowanym w realizację projektu: członkom grupy nieformalnej Ewie Kuźmiak i Iwonie Wolanin, nauczycielom i rodzicom - opiekunom artystycznym przedsięwzięcia: Danucie Nowakowskiej, Anecie Sołtysiak, Annie Hynek, Magdalenie Żuchowskiej-Jakubowskiej i Joannie Więckowskiej, opiekunom warsztatów kulinarnych: Jolancie Trygar, Annie Rekut i Iwonie Łopacińskiej-Skraba oraz mieszkańcom Gminy Przemków przybyłym na finał projektu.


Swoje spotkanie z RODZINĄ na scenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury, przed zacną publicznością, spełnili uczniowie SP nr 1 w Przemkowie Olgierd Więckowski i Nikola Komarnicka, uczniowie PSP w Wysokiej: Julia Stafiniak, Julia Wąsowska, Blanka Kearney, Tomasz Talaga, Kacper Wójcik, Jagoda Węgrzyn, Łukasz Rydzanicz, Paulina Skalna, Natalia Gacek, Zofia Lasko, Maja Wiśniewska, Krystian Ślusarski, Laura Kaźmierczak, Karina Żywokarta, Amelia Nowakowska, Jakub Krawczonek, Maja Kosińska, Paula Komarnicka, Dawid Kasperski, Nikola Niwieściuk, Jakub Kiziuk, Alan Wójcik, Magdalena Talaga oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Przemkowie: Zuzanna Świdzińska, Hubert Masternak, Patryk Skrobak, Dominika Kowalska, Dariusz Góralski, Joanna Mackiewicz, Jakub Panicz, Klaudia Kurkowska, Igor Grocholski, Malwina Lipiec, Daria Kozłowska, Kornel Kołomański, Zuzanna Jas, Julia Mała, Małgorzata Muszyńska. Za oprawę techniczną odpowiadali Tomasz Paluszek, Aleksandra Piotrowska, Klaudia Bąkowska i pracownicy Przemkowskiego Ośrodka Kultury. Wieczornicę swoim występem uświetniły Panie z grupy teatralnej PUTW: Anna Krzeszewska i Wiesława Maluszycka. Wymienić należy również ucznia Gimnazjum - montażystę filmu Dawida Łojewskiego i statystów Patrycję Gozdal oraz Igora Dałkowskiego. Uroczystość poprowadzili: Aleksandra Jas i Damian Janus.
Do refleksji nad rodziną skłaniała przybyłych gości również wystawa prac plastycznych, które wykonali uczniowie pod okiem Pani Iwony Wolanin, w trakcie warsztatów artystycznych.
   
KOLEJNE ZAJĘCIA NA UZ


10 czerwca 2019 r uczniowie LO z Zespołu Szkół w Przemkowie oraz uczniowie klas VII, VIII i gimnazjum ze SP nr 1 w Przemkowie wyjechali na wycieczkę edukacyjną do Zielonej Góry.
Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu "Przemkowski licealista - aktywny obywatel w Niepodległej Polsce", finansowanego z funduszu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży, Fundacji Santander.
Celem wyjazdu była wizyta na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tym razem skupiliśmy się na historii współczesnej naszego kraju. Uczniowie wysłuchali wykładu "Fenomen Solidarności" oraz wzięli udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych dotyczących debat oksfordzkich.   
Z WIZYTĄ W WROCŁAWSKIM ZOO

W czwartek 06 czerwca 2019 r. grupa licealistów z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie wraz z opiekunami Anną Hynek oraz Agnieszką Wałowską udała się pociągiem do Wrocławskiego ZOO.

Spacerując po ogrodzie zoologicznym mogliśmy podziwiać mnóstwo egzotycznych zwierząt. Największym zainteresowaniem była część Afrykarium, gdzie zachwycaliśmy się ogromnymi akwariami z różnorodnymi gatunkami królestwa zwierząt oraz pokazowymi karmieniami. W tej części ZOO znajduje się 15 000 000 litrów wody w 21 basenach i akwariach, gdzie mieszka około 250 gatunków ryb!

Tematem naszej wizyty w ZOO była bioróżnorodność. Naszym celem było zrozumienie, dlaczego różnorodność form życia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi, w tym także człowieka. Ogromnie ważne jest, aby każdy z nas miał świadomość własnego wpływu na niszczenie i ochronę bioróżnorodności.

Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Ogród zoologiczny jest ciekawym miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu a zarazem kopalnią wiedzy o życiu zwierząt. Pomimo upalnej aury w drodze powrotnej młodzieży dopisywały humory i z entuzjazmem dzielili się wrażeniami z wyprawy, czego dowodem jest skromny fotoreportaż.


A. Hynek


   
FINAŁ VII GRAND PRIX

30 maja 2019 r. podsumowaliśmy VII Grand Prix w Szachach Błyskawicznych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Tego dnia 30 zawodników przystąpiło do czwartego - ostatniego turnieju w roku szkolnym 2018/2019.
W kategorii A - uczniowie klas I-IV i młodsi, w końcowej klasyfikacji na podium stanęli:
I miejsce - Aleksander Mydłowski SP nr 2 w Przemkowie,
II miejsce - Maciej Marciniak SP nr 1 w Przemkowie,
III miejsce - Antoni Lach SP nr 1 w Przemkowie.
W kategorii B - uczniowie klas V-VIII SP, gimnazjaliści oraz szkoły ponadgimnazjalne VII Grand Prix zwyciężyli:
I miejsce - Adrian Tarawski SP 1 w Przemkowie,
II miejsce - Krzysztof Mydłowski SP nr 2 w Przemkowie,
III miejsce - Michał Dźwigaj SP nr 1 w Przemkowie.
Zwycięzcą wręczone zostały puchary ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie, a wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudrę.
Już dziś zapraszam wszystkich młodych szachistów do udziału w VIII Grand Prix w Szachach Błyskawicznych w przyszłym roku szkolnym.

Organizator turnieju
Monika Dźwigaj
   
Projekt "Rodzina = Wartości + Tradycje"

06 maja otrzymaliśmy miłą wiadomość o pozyskaniu dotacji w ramach programu "Dolnośląskie Małe Granty" realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Program dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach dotacji pracujemy nad projektem "RODZINA = WARTOŚCI + TRADYCJE".


Główny cel projektu to działalność na rzecz promocji rodziny i wzajemnych relacji jako podstawy do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt zmierza do organizacji Wieczornicy "Rozmowy literatury na temat Rodziny". Wieczornice poprzedzają inne działania: warsztaty artystyczne, recytatorsko-teatralne i kulinarne. Przedsięwzięcie jest kontynuacją wieczornic organizowanych przez Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie od kilku już lat. Zajęcia poprzedzające wieczornicę zintegrują społeczność lokalną i rodziny biorące udział w projekcie. Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń na warsztatach pozwoli na wzmocnienie więzi między dziećmi, rodzicami i dziadkami. Podkreśli, że Rodzina to grupa ludzi wzajemnie się szanujących i działających dla wspólnego dobra. Finał projektu - Wieczornica - to otwarte dla całej społeczności lokalnej spotkanie z literaturą, malarstwem, teatrem i filmem w odniesieniu do problematyki rodziny.
W projekcie biorą udział: młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół w Przemkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz chętni do współpracy dorośli mieszkańcy Gminy Przemków m.in. członkowie Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Z wnioskiem o dotację wystąpiła grupa nieformalna "Rodzinni Przemkowianie".   
WARSZTATY - SAMORZĄD LOKALNY


13 maja licealiści z Zespołu Szkół w Przemkowie wzięli udział w warsztatach dotyczących samorządu lokalnego. Celem zajęć było m.in. uaktywnienie młodzieży - obywateli niepodległej Rzeczpospolitej - w tworzeniu lokalnego "społeczeństwa obywatelskiego".
Zajęcia poprowadziła dr Beata Springer, pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warsztaty pozwoliły młodzieży na nowe spojrzenie, na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-polityczną i ukierunkowały sposób postrzegania zachodzących zmian w "małej ojczyźnie".
Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Przemkowski Licealista - aktywny obywatel w niepodległej Polsce" realizowanego z programu grantowego "Bank Ambitnej Młodzieży" Fundacji Santander.


   
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2019

26 kwietnia 2019 r. odbyła się w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Żegnając tegorocznych absolwentów dyrektor szkoły Monika Dźwigaj odniosła się do słów Franklin Roosevelta: "Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna". Takie nawiązanie wynika z faktu ogromnego zaangażowania uczniów klasy III LO i ich rodziców w życie szkoły i środowiska.
Po powitaniu gości i słowie wstępnym dyrektora szkoły głos zabrała Magdalena Kania - Zastępca Burmistrza Przemkowa. Pani Burmistrz również zwróciła uwagę na aktywną postawę uczniów LO oraz ich sukcesy w konkursach i turniejach i życzyła wszystkim powodzenia na egzaminie maturalnym.
W roku szkolnym 2018/2019 LO w ZS w Przemkowie z wyróżnieniem i z najwyższą średnią ukończyła Patrycja Piech. Średnia Patrycji to 5,12. Patrycja to dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Patrycja, za uzyskanie najwyższego wyniku ukończenia szkoły, otrzymała również nagrodę od Burmistrza Przemkowa z rąk Zastępcy Burmistrza Przemkowa Magdaleny Kania. Współpracę Patrycji z kołem teatralnym przy Przemkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku nagrodziła Prezes PUTW Anna Krzeszewska. Drugą uczennicą kończąca szkołę z wyróżnieniem była Nikola Sikorska. Obie absolwentki otrzymały również nagrody książkowe od Radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry.


Nagrodę pieniężną ufundowana przez ks. kanonika Krzysztofa Mrukowicza - proboszcza parafii pw. WNMP w Przemkowie otrzymał Szymon Dryja. W ten sposób nagrodziliśmy pracę Szymona jako sędziego organizowanych w szkole turniejów szachowych m.in. Diecezjalnych Mistrzostw Szachowych Ministrantów w Szachach Szybkich o Puchar Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Zgromadzeni goście mieli możliwość usłyszeć o osiągnięciach i działalności wszystkich absolwentów LO i LOD podczas wręczania im świadectw i nagród.Po wręczeniu świadectw głos zabrali absolwenci. Słowa podziękowania skierowali do dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz oczywiście do wychowawczyni Iwony Łopacińskiej-Skraba. W imieniu rodziców głos zabrała Agnieszka Jagielska. Po części oficjalnej mieliśmy możliwość obejrzeć przedstawienie kabaretowe "Zebranie z rodzicami" w wykonaniu uczniów klasy II LO: Klaudii Kurkowskiej, Dominiki Kowalskiej, Damiana Janus, Dariusza Góralskiego i Patryka Skrobak.
Apel tradycyjnie przygotowała klasa II LO pod okiem wychowawcy Anny Hynek. Uroczystość poprowadzili Damian Janus i Aleksandra Piotrowska.Absolwentom wkraczającym w dorosłość życzymy, by nie zatracili w sobie entuzjazmu do działania i chęci niesienia pomocy innym. Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu i oczywiście zdania egzaminu maturalnego!

   
Strona 1 z 72 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji