Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
Młodzież zapobiega pożarom

Dnia 21.03.2019 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom". W turnieju brało udział 29 uczniów, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji gminnych. Rywalizowali oni w czterech kategoriach wiekowych.
Na początku spotkania Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Polkowicach - Witold Husar przywitał wszystkich gości, uczestników oraz ich opiekunów. Następnie o zabranie głosu i otwarcie turnieju poprosił Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.
Po uroczystym rozpoczęciu Prezes Witold Husar przedstawił przebieg konkursu. Turniej składał się z części pisemnej - napisanie testu. Po jej zakończeniu, w oczekiwaniu na wyniki, zaproszeni goście, uczniowie oraz ich opiekunowie obejrzeli występ dotyczący zmagań pracy strażaka. Część artystyczną przygotowała pani Magdalena Żuchowska-Jakubowska wraz z uczniami z klas 1 i 2 Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Przemkowie.

Po artystycznych wrażeniach, komisja konkursowa podała wyniki i nastąpiła uroczysta część - wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych. Uczniowie z Zespołu Szkół w Przemkowie, w grupie szkół ponadgimnazjalnych, zajęli następujące miejsca:
II miejsce - Zuzanna Świdzińska, uczennica klasy 1 LO
III miejsce - Damian Janus, uczeń klasy 3 LO.
Podsumowanie turnieju zaszczycił swoją obecnością Starosta Powiatu Polkowickiego Kamil Ciupak, który wraz Burmistrzem Przemkowa Jerzym Szczupakiem i organizatorami turnieju wręczył upominki wszystkim uczestnikom i nagrody laureatom konkursu.
Na zakończenie turnieju Starosta Powiatu Polkowickiego Kamil Ciupak podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo oraz pogratulował szerokiego zakresu wiedzy w dziedzinie pożarniczej i życzył wszystkim dalszych sukcesów.
Pan Burmistrz Przemkowa również podziękował wszystkim za obecność i życzył powodzenia na etapie wojewódzkim. Turniej zakończył się wspólnym obiadem przygotowanych przez gospodarzy tegorocznego etapu powiatowego.


   
XIII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe pod Patronatem Burmistrza Przemkowa

20 marca 2019 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbyły się XIII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe pod Patronatem Burmistrza Przemkowa pana Jerzego Szczupaka.


W tym roku udział w turnieju wzięło 136 szachistów co stanowi rekord, jeżeli chodzi o liczbę uczestników, w stosunku do wcześniejszych edycji. Gościliśmy zawodników z Przemkowa, Wysokiej, Polkowic, Chocianowa, Głogowa, Lubina Szprotawy, Wiechlic, Przecławia, Jędrzychowa, Bolesławca, Zgorzelca, Bogatyni oraz Świdnicy. Już o 9:00 przybyli pierwsi uczestnicy. Po godzinie 10:00 zweryfikowano listy startowe i nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju. Gości, zawodników i ich opiekunów przywitała dyrektor szkoły Monika Dźwigaj - główny organizator turnieju. "Zawsze istnieje właściwe posunięcie. Trzeba je tylko znaleźć." Właśnie takich, przemyślanych i trafnych posunięć na szachownicy wszystkim uczestnikom turnieju życzyła pani dyrektor. Mistrzostwa otworzył w imieniu Burmistrza Przemkowa Sekretarz Gminy Przemków - Leszek Frąckowiak. Sędzią głównym turnieju był uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Przemkowie - Szymon Dryja. Szymon już jako sześciolatek, sam brał udział w organizowanych w Zespole Szkół Mistrzostwach. To pierwszy turniej, na którym od 12 lat nie wystąpił w roli zawodnika. Tym razem- sprawdził się również w nowej roli - roli sędziego. "Dzisiaj z całą pewnością mógłbym powtórzyć za Frankiem Marshallem - Szachy to mój żywioł. Nauka szachów to moja pasja. Uczę się ich całe życie. Szachy uczą życia. Uczą jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, by potem ruszyć do ataku. To królewska gra" - powiedział Szymon podczas oficjalnego otwarcia. Sędziego głównego, w trudnej roli arbitra, wspierali Dariusz i Monika Dźwigaj.


rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Grupa A (uczniowie klas 1-3 SP i młodsi) liczyła 38 zawodników. Tu emocje, dotyczące szczególnie przegranych partii były największe. Ostatecznie, z kompletem punktów, zwyciężył w tej kategorii Gabriel Karaszewski z SP nr 5 z Bolesławca. Drugie miejsce zajął Aleksander Mydłowski z SP 2 z Przemkowa, a trzecie Miłosz Żuk z SP Oxpress Bolesławiec. Tuż za podium stanął uczeń klasy 1 SP nr 1 w Przemkowie - pierwszoklasista - Maciej Marcianiak. W grupie B (uczniowie klas IV - VI SP) rywalizowało 49 zawodników. Zwyciężył Michał Grzebieniowski z SP nr 2 z Głogowa. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Róg z SP z Chocianowa, a trzecie Abdella Elnour Michał z SP 3 z Bogatyni. Czwarty był Perek Oskar z SP nr 8 ze Świdnicy. Wszyscy chłopcy zdobyli 6 punktów na 7 rozegranych partii, a o kolejności miejsc zdecydowała punktacja pomocnicza. W grupie C (uczniowie klas VII-VIII SP i klas 3 gimnazjum) rywalizowało 33 szachistów. Puchar zwycięzcy w tej kategorii odebrał Mariusz Weryszko z SP w Przecławiu. Drugie miejsce wywalczył Kacper Werner z SP nr 3 w Polkowicach, a trzecie Michał Wojtanowski z SP nr 10 w Lubinie. Grupa D - OPEN liczyła 16 zawodników. Zwyciężył tu Krzysztof Mydłowski z SP nr 2 w Przemkowie, drugie miejsce zajął Mikołaj Hermaszuk z ZSP ze Szprotawy, a trzecie Mariusz Weryszko z Niegosławic. Wręczono również puchar najmłodszemu zawodnikowi - Filipowi Gomoluch z Głogowa.Zespołu Szkół w Przemkowie składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi za objęcie patronatem kolejnej imprezy szachowej na ternie naszego miasta. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za ufundowanie pucharów dla zwycięzców i pamiątkowych kubków dla uczestników. Dziękuję również prezesowi klubu UKS "Szach-Mat Przemków" Józefowi Tyrawskiemu i Dariuszowi Dźwigajowi za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Dziękuję uczniom LO w Przemkowie za pomoc w przeprowadzeniu turnieju, a szczególnie uczniowi klasy III LO Szymonowi Dryja za pracę w roli sędziego głównego.
Szachistów z Przemkowa oraz bliższych i dalszych okolic zapraszamy za rok!

   
Spotkanie z Satyrykiem

Dnia 19 marca 2019 roku uczniowie klasy I i II liceum uczestniczyli w zajęciach z satyry, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Przemkowie. Zajęcia poprowadził Pan Jerzy Skoczylas, jeden z założycieli kabaretu Elita, radiowiec 3 Programu Polskiego Radia. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, że używanie języka polskiego może być zabawą oraz, że na co dzień posługujemy się frazeologizmami lub sformułowaniami, które możemy różnie interpretować. A co najważniejsze, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to, co czasem wydaje się nam być śmieszne może mieć głębokie przesłanie i ważny morał. Kabaret nie tylko bawi, ale jest wspaniałą lekcją życia.
Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej za zaproszenie nas na tak ciekawe spotkanie z satyrą.

Aleksandra Piotrowska II LO

   
REKRUTACJA!!!
Regulamin rekrutacji

   
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


7 marca 2019 r. uczeń klasy II Damian Janus reprezentował Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie w eliminacjach okręgowych XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Eliminacje okręgowe odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Eliminacje szkolne miały miejsce 06 grudnia 2018 r. Wzięło w nich udział 8 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie.
Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Olimpiada to wspólna inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

   
"Unia Europejska - porozmawiajmy"

4 marca uczniowie Zespołu Szkół w Przemkowie, na zaproszenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze, wzięli udział w ponadnarodowym obywatelskim dialogu polsko - niemieckim. Inicjatorem transgranicznych dialogów skierowanych do mieszkańców Unii Europejskiej jest Komisja Europejska. Spotkanie w Zielonej Górze adresowane było do młodzieży z rejonów przygranicznych i miało zachęcić do dyskusji oraz wymiany poglądów na temat przyszłości Zjednoczonej Europy oraz zachęcić do aktywnej postawy podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dialog z dnia 04 marca 2019 r. był pierwszym z trzech polsko-niemieckich spotkań: kolejne odbędą się w kwietniu w Cottbus oraz w maju w Guben.
Do dyskusji z młodzieżą zostali zaproszeni eksperci, pracownicy Komisji Europejskiej oraz nauczyciele akademiccy. O nowych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską oraz relacjach polsko ? niemieckich mówiła dr Marzanna Guz-Vetter - analityk polityczny w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji w Komisji Europejskiej w Brukseli. Jacek Wasik Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu podkreślił natomiast, że dialogi obywatelskie mają stanowić szeroką przestrzenią do wyrażenia własnych opinii i postaw. Ich zadaniem ma być podniesienie poziomu zaangażowania i uczestnictwa obywateli w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zwiększenie ich świadomości, co do roli, jaką mogą odgrywać w kształtowaniu polityki europejskiej, a tym samym w kształtowaniu przyszłości Europy.
Ważny głos w dyskusji miała młodzież. W dialogu uczestniczyli licealiści z Zielonej Góry, Przemkowa i Cottbus oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technologicznego z Cottbus. Młodzież biorąc udział w trzech panelach dyskusyjnych zastanawiała się dlaczego powstała Unia Europejska, jakie są jej zadania, jakie korzyści i zagrożenia wynikają z integracji, jak będzie wyglądała Unia Europejska po Brexicie i w jakim kierunku powinno się ją reformować? Młodzież omawiała aktualne problemy UE i wpływ UE na jej codzienne życie.
   
"OD PRZEDSZKOLAKA DO SZKOLNIAKA - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

W dniu 01.03.2019r. wolontariusze Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie pod opieką pani Małgorzaty Zawiłowicz - opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza po raz jedenasty gościli w Przedszkolu nr 1 w Przemkowie. Gościna ta była niecodzienna, przybyli do dzieci uczniowie, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" podarowali swoim młodszym kolegom i koleżankom niecodzienne spotkanie z bajką.


[dalsza część relacji w: "Czytaj więcej"]
   
Mistrzostwa szachowe!!!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie oraz Burmistrz Przemkowa serdecznie zapraszają wszystkich miłośników królewskiej gry na "XIII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe pod Patronatem Burmistrza Przemkowa - Przemków 2019", które odbędą się 20 marca 2019r. w Zespole Szkół w Przemkowie.Szczegóły w regulaminie turnieju --- Regulamin ---
   
PRZEDOSTATNI TURNIEJ VII GRAND PRIX

Przedostatni turniej VII Grand Prix w Szachach Błyskawicznych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie już za nami. We wtorek 26 lutego w III Turnieju zagrało razem 35 młodych szachistów reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe naszej Gminy oraz Zespół Szkół, który jest gospodarzem i pomysłodawcą tych rozgrywek. Turniej ma integrować dzieci i młodzież Gminy Przemków, pokazać alternatywne możliwości spędzenia wolnego czasu, uczyć logicznego myślenia, no i oczywiście rozwijać umiejętności szachowe.
Ponownie młodsza grupa grała systemem kołowym, czyli każdy z każdym. Starsza grupa grała siedem rund systemem szwajcarskim. Sędzią głównym był uczeń przemkowskiego Liceum Ogólnokształcącego - Szymon Dryja. Walka o jak najlepsze miejsca, tak samo jest w każdym turnieju - trwała do ostatniej rundy. Ostatni Turniej odbędzie się na początku kwietnia 2019 r. 20 marca odbędą się XIII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe pod patronatem Burmistrza Przemkowa w Zespole Szkół w Przemkowie. Zapraszamy!!!

   
WARSZTATY Z AVON

22 lutego 2019 roku uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie wzięły udział w warsztatach makijażu ze znaną marką kosmetyków AVON. Frekwencja pokazała, że jest to idealny moment, aby spotkać się i porozmawiać o trendach panujących w salonach makijażu! Trwający karnawał i okres studniówek pokazuje, iż zainteresowanie trendami jest ogromne. Ale nie tylko szalone i odważne makijaże cieszą się popularnością, również te delikatne na codzienne wyprawy do szkoły. Uczestniczki dowiedziały się jak mają zadbać o swoją cerę oraz jak używać poszczególnych kosmetyków, jak również w jaki sposób je dobierać, aby były bezpieczne i dawały jak najlepszy efekt. Ambasadorki Piękna AVON, pani Anita wraz z panią Patrycją zapoznały nas z pięknymi zapachami, dostępnymi nowościami oraz wykonały pokazowy makijaż na naszej modelce Klaudii Kurkowskiej z klasy II LO.


Anna Hynek


   
WARSZTATY DOTYCZĄCE DEBAT OKSFORDZKICH


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie przystąpili do PROJEKTU EDUKACYJNEGO "TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ". Realizatorami i organizatorami turnieju są: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz
Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem projektu jest edukacja historyczna z wykorzystaniem formy debaty oksfordzkiej wraz ze wszystkimi obowiązującymi w niej zasadami. Uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat ważnych problemów związanych z historią Polski XX wieku, a dzięki metodzie debaty oksfordzkiej mają możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

Projekt jest dwuetapowy. Regionalny Turniej Debat Historycznych odbędzie się w Zielonej Górze w marcu 2019 r. Finałowy Turniej Debat Historycznych będzie miał miejsce w czerwcu 2019 r. w Warszawie. Skład drużyny LO w Przemkowie: Aleksandra Piotrowska, Damian Janus, Patryk Skrobak, Hubert Masternak oraz Igor Grocholski. W listopadzie 2018 r. licealiści wzięli udział w pierwszym szkoleniu - merytorycznym. 21 lutego 2019 r. mieli możliwość udziału w warsztatach technicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas których poznali szczegółowo zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej. Zajęcia poprowadził pan Jan Piosik - profesjonalny trener, popularyzator debaty oksfordzkiej w Polsce, koordynator Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.   
Strona 3 z 72 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji