Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
Informacja z otwarcia ofert


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie podaje do wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP II;


>
   
Przetarg - remont instalacji elektrycznej
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap II


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany

Uwaga: W punkcie 3.1.3.1 SIWZ jest "Od kwietnia do 14 czerwca 2018", a powinno być "Od kwietnia do 14 czerwca 2019 r.".

Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj
   
OŚRODEK KARTA - JEDNOSTKA W WIRACH HISTORII

AKCJA PROMOCJI CZYTELNICTWA:
Jednostka w wirach historii.
Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu.


Ośrodek KARTA już po raz drugi realizuje autorską akcję promocji czytelnictwa. Podczas zeszłorocznej edycji pracownicy Ośrodka KARTA odwiedzili pięć ośrodków w Polsce - miejscowym bibliotekom przekazano pakiety naszych publikacji, a na otwartych spotkaniach opowiadano o specyficznym, uprawianym przez Ośrodek KARTA sposobie pracy z historią oraz prezentowano fragmenty wydawnictw źródłowych tematycznie powiązanych z regionem.
W tym roku OŚRODEK KARTA odwiedzi trzy miejscowości, w tym Przemków, a scenariusz działania zostanie rozbudowany i uatrakcyjniony. Tematem podstawowym będzie sytuacja jednostki wobec totalitaryzmów. Do projektu zaproszona została młodzież - otwarte spotkania o charakterze prezentacji multimedialnej poprzedzone zostaną warsztatami edukacyjno-teatralnymi dla uczniów z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, prowadzonymi przez edukatorki z Teatru Ochoty w Warszawie.

Celem warsztatów będzie:
1. uruchomienie krytycznego i twórczego myślenia
2. poznanie sytuacji jednostki wobec mechanizmów totalitaryzmu i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem losów mieszkańców obecnych Ziem Zachodnich i Północnych
3. uruchomienie dyskusji na takie tematy jak: tożsamość regionalna, kulturowa i narodowa, sytuacje graniczne, bohaterstwo i odwaga, relacje ofiara-oprawca oraz przejścia pomiędzy tymi statusami
4. zapoznanie uczestników z osobistymi zapisami świadków historii

Wyniki warsztatów przedstawione będą kolejnego dnia na spotkaniu z szerszą publicznością w Przemkowskim Ośrodku Kultury, na którym zaprezentowane zostaną także fragmenty publikacji Ośrodka KARTA w wykonaniu artystów Teatru Ochoty, jak również opowiemy o działalności Ośrodka KARTA. W Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece fragmenty publikacji wydanych przez Ośrodek KARTA przeczyta Karol Kossakowski, aktor Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.


Na spotkanie w POK 07.11.2018 r. gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Przemków.

O szczegółach akcji opowiada autorka scenariusza projektu, wicedyrektorka ds. wydawniczych Ośrodka KARTA, Aleksandra Janiszewska: https://youtu.be/gGKEKMdTZXk


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


KONTAKT Z MEDIAMI:
Agata Szymczak (602 311 955) a.szymczak@karta.org.pl   
15 LAT MINĘŁO...

Marzenia stały się motywem przewodnim uroczystości 15-lecia Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, która odbyła się w dniu 17 października 2018 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Uroczystość połączona została z obchodami Dnia Edukacji Narodowej i uświetniona wydaniem książki opisującej 15 lat działalności Zespołu Szkół w Przemkowie.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Przemkowa - Jerzy Szczupak; Posłanka na Sejm RP - Ewa Drozd; Proboszcz Parafii pw. WNMP ks. kanonik Krzysztof Mrukowicz; Janusz Matuszak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie; Radni Rady Miejskiej w Przemkowie: Helena Krupska, Aleksander Rozkocha oraz Waldemar Urbaniak; Prof. Stefan Dudra - jako przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Przewodniczący Społecznej Rady Oświaty; Ewa Skrypak - Dyrektor SP nr 1 w Przemkowie, Marzena Biała - Dyrektor PSP w Wysokiej, Lucyna Marciniak SP nr 2 w Przemkowie, Renata Wolanin - Dyrektor Przedszkola nr 2 w Przemkowie, Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska - dyrektor POK i Biblioteki; Bogumiła Niemasz - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach; Aneta Maszczak - Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Przemkowie; Maciej Turała - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie; Anna Krzeszewska - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemkowie i słuchacze uniwersytetu, Genowefa Jabłońska, prezes przemkowskiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Przemkowie; Eugeniusz Habura - Przewodniczący Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie, Ewa Więcek - Prezes Oddziału ZNP w Chojnowie; Teodor Jagielski - Przewodniczący Rady Rodziców; Józef Tarawski - prezes UKS "Szach-Mat Przemków"; pracownicy Urzędu Miejskiego. Na uroczystość przybyli również współpracujący z ZS mieszkańcy gminy Przemków, byli i obecni nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, uczniowie i ich rodzice.
Około 200 gości przywitała piosenką "Siła marzeń" Aleksandra Piotrowska, uczennica klasy II LO w Przemkowie. Po wysłuchaniu utworu głos zabrali prowadzący Patrycja Piech i Damian Janus, jakże znamiennymi słowami Marka Twaina: "Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą Twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki".
Po przywitaniu zebranych przez dyrektora szkoły Monikę Dźwigaj wysłuchaliśmy wielu miłych słów i życzeń od przybyłych na uroczystość gości. Odczytano również listy gratulacyjne od osób, które nie mogły przybyć na uroczystość. Byli to: Elżbieta Stępień - posłanka na Sejm RP, Marzena Machałek - Podsekretarz Stanu w Kancelarii MEN, prof. Jarosław Dudek - Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ oraz Starosta Powiatu Polkowickiego Marek Tramś.
W trakcie apelu odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych. Jednym z artystycznych akcentów, który był jednocześnie życzeniami dla wszystkich pracowników ZS była piękna recytacja wiersza "Trzeba marzyć" w wykonaniu uczennic klasy I LO Zuzanny Świdzińskiej i Malwiny Lipiec.

W dalszej części eksperymenty kuchenne - a właściwie pedagogiczne - Huberta Masternaka i Patryka Skrobaka doprowadziły nas do autoprezentacji uczniów klasy II LO Dominiki Kowalskiej i Dariusza Góralskiego. Autoprezentacja uczniów była w całości ich autorstwa. I jak słusznie zaznaczyli prowadzący, z takimi eksperymentami są w stanie wytrzymać wyłącznie anioły, czyli nauczyciele ZS. Z dedykacją dla byłych i obecnych pedagogów wysłuchaliśmy piosenki "A ja będę Twym Aniołem" w wykonaniu Oli Piotrowskiej i Szymona Dryja. Na naszej akademii nie zabrakło humoru. Mieliśmy możliwość obejrzenia premiery autorskiego kabaretu "Pawełek" uczniów klasy I LO. W kabarecie wystąpili: Igor Grocholski, Jakub Panicz i Julian Wojtowicz. Po sporej dawce humoru zaprosiliśmy na chwilę refleksji. Najpierw obejrzeliśmy taniec Adrianny Jagielskiej uczennicy klasy III LO.


Następnie wysłuchaliśmy profesjonalnego wykonania utworu Czesława Niemena przez Panią Karolinę Furmanowicz, która uczyła języka angielskiego w ZS w latach 2007 - 2017. Występy poprzedziły prezentację historii 15 lat naszej szkoły. Prezentacja została połączona przez dyrektora szkoły Monikę Dźwigaj z promocją publikacji wydanej na okoliczność 15 lat działalności ZS. W tej części uroczystości, poza Panią dyrektor głos zabrali również współautorzy książki prof. Stefan Dudra i Paweł Kuźmiak. Podzielili się oni swoją refleksja na temat pracy nad książką i podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. "Pisanie książek jest dla mnie wielkim wyzwaniem i przygodą intelektualną. Traktuję to jako pewien obowiązek, którego celem jest zatrzymanie w "kadrze kartki" tej odległej i bliskiej przeszłości. Przeszłości, która jest jednocześnie ważnym elementem budowania teraźniejszości". - Powiedział prof. Stefan Dudra - "Takim wyzwaniem była praca z moimi przyjaciółmi, nad prezentowaną dzisiaj monografią, która stała się dla mnie osobiście odkrywaniem dziejów tego co działo się w Zespole Szkół w ostatnim piętnastoleciu. A działo się naprawdę dużo. Jestem dumny, że dzisiaj mogę powiedzieć o Zespole Szkół, że jest to "Nasza Szkoła", o którą należy dbać, aby w dalszym ciągu mogła się rozwijać". Autorzy złożyli podziękowania dyrektorom, którzy kierowali Zespołem Szkół, wszystkim nauczycielom, którzy z zaangażowaniem włączyli się w pracę dydaktyczną i pozadydaktyczną Zespołu oraz uczniom, którzy zdecydowali się kontynuować edukację w Przemkowie. Do tych podziękowań dyrektor szkoły dołączyła serdeczne podziękowania dla Burmistrzowi Przemkowa - Pana Jerzego Szczupaka za sfinansowanie wydania publikacji.
W czasie prezentacji historii 15 lat działalności ZS, wspominana uroczystość Nadania Szkole Imienia Ireny Sendler, została podkreślona recytacją wierszy ku czci Patronki w wykonaniu Nikoli Sikorskiej, Huberta Masternaka oraz Patryka Skrobaka. Ogrom wartości edukacyjnych i wychowawczych, jakie niosą za sobą wszystkie realizowane w szkole działania, przedstawione w prezentacji przez dyrektora szkoły Monikę Dźwigaj, wymownie podsumowała słowami Elizy Orzeszkowej Joanna Mackiewicz - uczennica klasy II LO. Isabel Allende powiedziała "Opisuj to, co nie powinno zostać zapomniane". "Niech ta publikacja będzie zwieńczeniem pewnego dzieła, niech stanie się naszym hołdem dla wszystkich pracowników i uczniów ZS w Przemkowie" - zakończyła swoją wypowiedź dyrektor Monika Dźwigaj i zaprosiła wszystkich do lektury.
Ostatnim artystycznym akcentem wieczoru był występ naszego marzyciela Szymona Dryja w piosence "Chcę tu zostać".
Podsumowując uroczystość Pani Dyrektor powiedziała: "Podążajcie za swoimi marzeniami i nie pozwólcie by ktokolwiek zawrócił was ze ścieżki, którą wybraliście. Wierzcie w siebie i nie bójcie się realizować swoich planów. Możliwe, że będziecie musieli podjąć ryzyko i bardzo się napracować, ale dzięki temu odnajdziecie satysfakcję i spokój wewnętrzny. Spełniajcie swoje marzenia!"Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali wydaną na uroczystość 15-lecia Zespołu Szkół książkę. Po części oficjalnej autorzy rozdawali autografy.


Wspomnienia związane z pracą i z nauka w ZS miały również miejsce przy filiżance kawy po zakończeniu oficjalnej części uroczystości.


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie serdecznie dziękuje wszystkim za przybycie na uroczystość. Dziękuję nauczycielom i uczniom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie święta. Szczególne podziękowania kieruję do wymienionych w artykule młodych artystów oraz nauczycieli: Danuty Nowakowskiej, Renaty Podgórskiej, Iwony Łopacińskiej-Skraba, Jolanty Trygar, Małgorzaty Zawiłowicz oraz Adama Rusynko i Magdaleny Żuchowskiej-Jakubowskiej.
Dziękuję współautorom prezentowanej publikacji: prof. Stefanowi Dudrze i Pawłowi Kuźmiakowi za ogrom pracy włożony w jej powstanie i wiarę w to, że "marzenia się spełniają" oraz Burmistrzowi Przemkowa - Jerzemu Szczupakowi za sfinansowanie wydania książki.

Monika Dźwigaj

   
PIERWSZY ZJAZD ABSOLWENTÓW

W związku z obchodami 15-lecia Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, w dniu 13 października 2018 r., odbyło się w murach naszej szkoły spotkanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Absolwentów i ich wychowawców przywitała dyrektor szkoły Monika Dźwigaj. Po krótkiej prezentacji historii 15 lat funkcjonowania Zespołu Szkół w Przemkowie nadszedł czas na luźne rozmowy i wspomnienia.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książkę, wydaną z okazji 15-lecia Zespołu Szkół w Przemkowie autorstwa pani Moniki Dźwigaj, pana Pawła Kuźmiaka i pana prof. Stefana Dudry.
   
WIEM, UMIEM, ROZUMIEM

10 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbył się VIII Powiatowy Turniej Interdyscyplinarny dla uczniów szkół z powiatu polkowickiego "WIEM, UMIEM, ROZUMIEM..." POD PATRONATEM STAROSTY POLKOWICKIEGO.
Organizatorem imprezy był Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

Turniej zgromadził 28 uczestników (16 uczniów ze Szkół Podstawowych oraz 12 uczniów ze Szkół Ponadpodstawowych) - łącznie 7 czteroosobowych drużyn ze szkół powiatu polkowickiego.

Przebieg konkursu: Konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem. Rozpoczął się o godzinie 9:00. Uczestnicy konkursu zostali przywitani przez dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie i jednocześnie głównego organizatora konkursu Monikę Dźwigaj. Pani dyrektor poinformowała uczestników o tym, że patronat nad konkursem objął po raz kolejny Starosta Powiatu Polkowickiego. Następnie, po krótkim występie artystycznym Huberta Masternaka - ucznia klasy 1 LO w Zespole Szkół w Przemkowie i przypomnieniu głównych założeń konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań.
Pierwsza konkurencja polegała na drużynowym rozwiązaniu testu, następnie uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące teorii matematyki, fizyki, chemii i informatyki na wzór teleturnieju 1 z 10. Kolejna konkurencja polegała na rozwiązaniu krzyżówki skojarzeniowej. Najtrudniejsza dla uczniów okazała się ostatnia konkurencja z I części dotycząca zadań typu Udowodnij, że... . Po podsumowaniu wyników części pierwszej nadszedł czas na finał. W finale uczniowie drużynowo rozwiązywali zadania z czterech przedmiotów objętych konkursem.


Wyniki konkursu:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie (klasa VIII)
II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie (klasa III gimnazjum)
III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach (klasa VIII)
IV miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie (klasa VIII)

W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce - drużyna z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie (klasa II LO)
II miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Chocianowie
III miejsce - drużyna z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie (klasa I LO)

Zespół Szkół w Przemkowie reprezentowały dwie drużyny. W skład drużyny zwycięskiej (klasa 2 LO) weszli: Aleksandra Jas, Damian Janus, Dariusz Góralski i Patryk Skrobak.
Skład drużyny z klasy 1 LO to: Igor Grocholski, Jakub Panicz, Aleksandra Oruba i Jakub Hybner.

   
15-lecie Zespołu Szkół w Przemkowie

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie serdecznie zapraszają na Uroczystość 15-lecia Zespołu Szkół, która odbędzie się dnia 17 października 2018 r.(środa) o godzinie 16:30 w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

Podczas uroczystości odbędzie się promocja książki "Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie 2003-2018", którą otrzyma każdy z uczestników spotkania.

   
Spotkanie absolwentów LO i ZSZ

Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ireny Sednler w Przemkowie serdecznie zapraszają wszystkich chętnych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Spotkanie Absolwentów, które odbędzie się w sobotę 13 października o godzinie 16:00 w murach szkoły ul. Leśna Góra 3, Przemków.
Spotkanie jest elementem obchodów 15-lecia Zespołu Szkół w Przemkowie. Stanie się okazją do miłych wspomnień i podsumowań. Uczestnicy spotkania otrzymają książkę opisującą 15 lat działalności Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.


Monika Dźwigaj

   
"MŁODZIEŻ KONTRA"... SPOTKANIE Z BURMISTRZEM PRZEMKOWA

3 października 2018 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Przemkowie mieli możliwość spotkania się z Burmistrzem Przemkowa - Jerzym Szczupakiem. Odbyło się ono w ramach projektu "Przemkowski Licealista - aktywny obywatel w niepodległej Polsce", który zakłada m.in. organizację spotkań z lokalnymi władzami samorządowymi.
Pan Burmistrz odpowiedział na pytania licealistów dotyczące jego motywacji do pełnienia funkcji włodarza miasta i gminy, swoich osiągnięć w I kadencji i planów na kolejną kadencję. Poruszone zostały również problemy nurtujące zarówno młodzież, jak i starszych mieszkańców gminy, np. brak wystarczającej liczby połączeń autobusowych z miastem powiatowym, czy opieka zdrowotna w gminie.
Spotkanie z Burmistrzem Przemkowa rozpoczęło cykl spotkań pod hasłem "Młodzież kontra"... uczniów "Koła Młodego Politologa" z lokalnymi władzami samorządowymi i politykami naszego regionu.
Dyrektor szkoły Monika Dźwigaj, członkowie koła i ich opiekun prof. Stefan Dudra dziękują Burmistrzowi Przemkowa-Jerzemu Szczupakowi za poświęcony czas i konstruktywną rozmowę.


   
ZESPÓŁ SZKÓŁ PODCZAS ŚWIĘTA MIODU I WINA

XIX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie to również wydarzenia związane z Zespołem Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. W piątek 28 września odbyło się w POK VIII Święto Młodzieży Wrzosowej Krainy. To wspaniała okazja do prezentacji artystycznych uzdolnień uczniów z terenu naszej gminy. O godzinie 16:00 dyrektor szkoły Monika Dźwigaj wraz z Radną Gminy Przemków, Panią Ireną Orłowską otworzyły III Turniej Brydżowy Par o Czarkę Miodu w Zespole Szkół w Przemkowie.

W sobotę 29 września Rada Rodziców w asyście dyrekcji, nauczycieli i uczniów po raz kolejny rozstawiła kiermasz domowych wypieków w Parku Miejskim w Przemkowie, tym razem na parkingu przed UM już od 7:30 rozpoczęła się sprzedaż ciast, kawy i herbaty.
Dyrekcja zespołu Szkół składa serdeczne podziękowania rodzicom Państwu Agnieszce i Teodorowi Jagielskim, nauczycielom i uczniom ZS za zaangażowanie w tegoroczny kiermasz.W dniach 29-30 września 2018 r. w ZS w Przemkowie miał miejsce drugi turniej III Przemkowskiej Ligii Szachowej. Był to turniej klasyfikacyjny, na którym pojawiło się 55 szachistów. Głównym organizatorem turnieju był UKS "Szach-Mat Przemków".


   
Po raz trzeci brydżyści świętowali XIX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina!

W piątek, 28 września 2018 roku o godzinie 16:00 w świetlicy Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 3, rozpoczął się III Turniej Brydżowy Par: "O Czarkę Miodu".
Turniej zorganizowała Sekcja Brydżowa KARO ZAMET PRZEMKÓW przy współudziale Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, który kolejny raz udzielił nam gościnę. Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Przemkowa, pana Jerzego Szczupaka i został zorganizowany jako impreza towarzysząca XIX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina.
Brydżystów powitała dyrektor Zespołu Szkół, pani Monika Dźwigaj, która życzyła uczestnikom sukcesów, "dobrej karty" i zabawy. Sędzią turnieju był pan Tomasz Baj.
W turnieju brało udział 15 par z Przemkowa, Lubina, Szprotawy i Żagania. Oto wykaz par wg listy startowej:
1. Janusz Dąbek i Jan Wytrychowski (Żagań)
2. Czesława Skowrońska i Franciszek Miazga (Lubin)
3. Piotr Brzeziński i Kazimierz Staniów (Szprotawa)
4. Roman Chudzik i Roman Zieliński (Szprotawa)
5. Jan Dyba i Aleksander Piaskowy (Szprotawa)
6. Radosław Szwaja i Zdzisław Zygmunt (Szprotawa)
7. Lesław Grabowicz i Bolesław Szkodziński (Lubin)
8. Grzegorz Kania i Remigiusz Cynacewicz (Przemków)
9. Zenon Hasiej i Krzysztof Sinicki (Żagań)
10. Edward Maluszycki i Ryszard Kowalski (Przemków)
11. Bronisław Wójcik i Jerzy Krakar (Szprotawa)
12. Krystyna Baj i Dariusz Kolibabaka (Lubin)
13. Władysław Baranowski i Marian Baj (Lubin)
14. Jan Pijaj i Ryszard Bartosz (Przemków)
15. Irena Orłowska i Henryk Fienger (Przemków)
Pary zajęły miejsca przy stolikach. Wszystkie pary grały ze sobą 2 rozdania na zapis maksymalny (tzw. maksy). Brydż sportowy to odmiana brydża, w której dzięki specjalnej organizacji rozgrywek poszczególne rozdania rozgrywane są na wielu stołach przez różnych graczy. Wynik osiągnięty przez jedną parę graczy porównywany jest z wynikami innych par rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem kart. Końcowy wynik rozgrywek ustalany jest na podstawie tego porównania. Zatem osiągnięte rezultaty nie zależą od jakości otrzymanej karty, ale od sposobu jej wykorzystania, czyli od umiejętności graczy. W ten sposób eliminowany jest czynnik szczęścia związany z przydziałem kart i stwarzane są warunki do współzawodnictwa sportowego. W turnieju sędzia wykorzystał program do kompleksowej obsługi brydża sportowego - w tym przygotowania pilotek, startówek, liczenia wyników, prezentowania ich na bieżąco oraz udostępniania w Internecie. Prezentacja multimedialna bieżących wyników dodała grze kolorytu. Turniej przebiegł w dobrej, sportowej atmosferze. W międzyczasie uczestnicy raczyli się kawą, herbatą i napojami.
Sędzia, jak zwykle, sprawnie i szybko dokonał posumowania wyników:
I miejsce - zajęła para Piotr Brzeziński i Kazimierz Staniów
II miejsce - para Władysław Baranowski i Marian Baj
III miejsce - para Bronisław Wójcik i Jerzy Krakar
Organizatorzy, pragnąc rozpowszechnić te formę relaksu wśród Przemkowian docenili nasze pary, i tak:
I miejsce wśród nas zajęła para Irena Orłowska i Henryk Fienger, która ponadto była najlepszą parą mikstową turnieju i zajęła ostatecznie 5 miejsce w turnieju
II miejsce - para Remigiusz Cynacewicz i Grzegorz Kania, 8 miejsce w turnieju
III miejsce - para Jan Pijaj i Ryszard Bartosz,11 miejsce w turnieju
Wszyscy uczestnicy otrzymali czarki miodu.


Ponadto informujemy, że 11 listopada 2018 roku odbędzie się kolejny Turniej Niepodległościowy na który już teraz zapraszamy.
Prezes sekcji KARO, Irena Orłowska

   
Strona 6 z 72 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji