Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
WSPOMNIENIA UCZĄ


W ramach realizacji projektu "Przemkowski Licealista - aktywny obywatel w Niepodległej Polsce", który realizujemy dzięki wsparciu Fundacji Santander Bank Polska przeprowadzamy nietypowe lekcje historii.
Odwołując się do historii chcemy czerpać z wiedzy i doświadczenia osób, które przeżyły dramat wojny. Stąd pomysł na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce - Oddział w Przemkowie pod hasłem "Wspomnienia uczą". Pierwsze takie spotkanie miało miejsce 07 grudnia 2018 r.
Zaproszeni goście Pani Genowefa Jabłońska oraz Pan Mieczysław Szweda przedstawili młodzieży swoje wspomnienia z okresu II wojny światowej i okresu powojennego. Również młodzież z ZS w Przemkowie i SP nr 1 w Przemkowie zebrała i przedstawiła relacje swoich dziadków z tego okresu.
To była wspaniała, żywa lekcja historii.   
POCZĄTEK VII GRAND PRIX

4 grudnia 2018 r. rozpoczęliśmy rywalizację w VII Grand Prix w Szachach Błyskawicznych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. W I Turnieju "królewskiej gry" rywalizowali ze sobą uczniowie wszystkich przemkowskich szkół. Oficjalnego otwarcia Grand Prix dokonała pani dyrektor Monika Dźwigaj. Sędzią głównym zawodów jest Szymon Dryja, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. W ramach tegorocznego Grand Prix uczniowie rywalizują w czterech turniejach w dwóch grupach - młodszej do czwartej klasy szkoły podstawowej i starszej.   
II Dolnośląska Edycja Komórkomanii Fundacji DKMS w Zespole Szkół w Przemkowie
"Pomaganie masz we krwi"

W dniu 23.11.2018r., w Zespole Szkół im Ireny Sendler w Przemkowie, została przeprowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego do bazy danych Fundacji DKMS, która jest największą bazą potencjalnych dawców szpiku w Polsce.
Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Rozumiejąc powagę problemu, nasza społeczność szkolna również w tym roku włączyła się w akcję "Komórkomanii". Uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół, a także klas gimnazjalnych, VII i VIII SP nr 1 w Przemkowie zostali zaznajomieni z procedurą rejestracji potencjalnych Dawców DKMS oraz metodami pozyskania krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej oraz przeszczepu szpiku kostnego z talerza kości biodrowej. Dopełnieniem zajęć pedagogicznych były ulotki edukacyjne dla każdego ucznia, w których w bardzo przystępny sposób wyjaśniono omawiane procedury medyczne. Wolontariusze z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler (Klaudia Kurkowska i Aleksandra Piotrowska z klasy II LO oraz Malwina Lipiec z klasy I LO) w dniu 23.11.2018r. w godzinach 9:00 - 17:30, pod opieką Małgorzaty Zawiłowicz - pedagoga szkolnego i Małgorzaty Basałygi - wychowawcy Ochotniczego Hufca Pracy w Przemkowie przeprowadziły rejestrację. Zarejestrowano 23 potencjalnych dawców wywodzących się spośród pełnoletnich uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. Ireny Sendler oraz rodziców uczniów. Za akcję informacyjna w środowisku lokalnym odpowiadali wolontariusze: Adrianna Jagielska z III LO oraz Dawid Miszkiewicz, Bartek Przybylski i Bartek Wyszyński z klasy 3c Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną "Komórkomanię" szkolni wolontariusze składają serdeczne podziękowania i zapraszają za rok, by "Pomogli... bo mogą..., mają to we krwi...".

Małgorzata Zawiłowicz

   
NIETYPOWE SPOTKANIE Z HISTORIĄ

Propozycja włączenia Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie do projektu "Jednostka w wirach historii - losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu" realizowanego przez Ośrodek KARTA w Warszawie stała się dla uczniów okazją, do innego od typowej lekcji, spotkania z historią.
W dniu 6 listopada 2018 roku przedstawiciele "Karty" wraz z aktorami teatru Ochota przeprowadzili warsztaty historyczno-teatralne z uczniami klas I i II Liceum Ogólnokształcącego. 7 listopada warsztaty zostały podsumowane podczas spotkania otwartego dla środowiska lokalnego. Podczas tego spotkania, prowadząca je wicedyrektor ds. wydawniczych Ośrodka KARTA dr Aleksandra Janiszewska, przybliżyła mieszkańcom gminy Przemków działalność Ośrodka KARTA i zapoznała z wydawnictwami Ośrodka, a przede wszystkim w niezwykle interesujący sposób pokazała, jak procesy historyczne wpływają na życie zwykłych ludzi.
Warsztaty i spotkanie z pracownikami Ośrodka KARTA i aktorami teatru Ochota przyczyniły się do krytycznego i twórczego myślenia wśród uczestników projektu wobec historycznych tekstów źródłowych. Dzięki podjętym działaniom bliższe stały się dla młodzieży, jak i wielu osób dorosłych, losy jednostki wobec mechanizmów totalitaryzmu i wojny.
Projekt stał się możliwością pokazania odmiennej formy, od codziennej praktyki dydaktycznej, a jednocześnie wspomagającą, formą uzupełniania wiedzy z historii najnowszej. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców, był komentowany i poddawany analizie zarówno w szkole jak i w lokalnym środowisku. Jest on wartościowy pod względem poznawczym. Zawiera również pozytywne treści wychowawcze. Kształtuje odpowiednie postawy służące budowie państwa demokratycznego, wolnego od wszelkich szeroko rozumianych aspektów totalitaryzmu.

   
X ŚWIĘTO CHLEBA
"W każdym bochnie chleba
tkwi ziarnko zboża,
okruch soli,
kropla wody,
praca rąk człowieka
i dobroć Boża"
F. Rak


25.10.2018r. już po raz dziesiąty zostało zorganizowane "Święto Chleba w Szkole" pt. "Od ziarenka do bochenka". Uczniowie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie (Klaudia Kurkowska II LO, Malwina Lipiec I LO, Daria Kozłowska I LO, Aleksandra Jas II LO) i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie (Hubert Drożdż IIIa gim., Gracjan Lewsza IIIa gim, Adrianna Więckiewicz IIIa gim.) zaprezentowali w wierszach wędrówkę złocistych ziaren zbóż do "uświęconego bochna chleba". Prowadząca apel Klaudia Kurkowska przybliżyła społeczności szkolnej historię chleba, znaczenie jego w tradycji i liturgii chrześcijańskiej, podkreślała, że pieczywo w różnych formach towarzyszyło obrzędom dorocznym i rodzinnym, np. Wigilii Bożego Narodzenia, Wielkanocy, dożynkom, narodzinom, ślubom, że jeszcze do niedawna pieczenie chleba należało do najważniejszych kobiecych prac domowych i związanie z nim były liczne magiczne zwyczaje, należy zatem zawsze szanować chleb.

O zlepku żytni! okruszyno marna!
Jakże twe dzieje ciekawe dla człeka!
Z twoimi losy jak ściśle się splata
I jasny pałac, i chruściana chata!
W. Syrokomla

Słowa powyższego wiersza przy dźwiękach wiolonczeli Alicji Niemczyk z klasy VII a SP nr 1 podkreślają, że chleb niezależnie od statusu społecznego i czasu jest, był i będzie ważny dla każdego człowieka.
Zespół ludowy "Marzenie" swoim występem uświetnił X Święto Chleba. Honorowy gość pani Grażyna Borek- prezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Przemkowie, która corocznie nieodpłatnie przekazuje śliczne, rumiane i zdobione bochny razowego chlebka, zaszczyciła swą obecnością naszą miedzy szkolną uroczystość. Po część artystyczno-edukacyjnej nastąpiła część kulinarna czyli poczęstunek.
"Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie Ci smakował..." te inne przysłowia zdobiące korytarze szkolne, będą społeczności szkolnej towarzyszyć przez cały rok szkolny, by w kolejnym świętować XI już Święto Chleba Szkoły w Szkole.

Małgorzata Zawiłowicz
   
Podsumowanie projektu!Podsumowanie projektu "Jednostka w wirach historii"
   
PRZETARG!
13.02.2019r. - Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie odpowiada na kolejne pytania odnośnie przetargu.

Załączony dokument kolejnej odpowiedzi!


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie odpowiada na pytania odnośnie przetargu.

Załączony dokument odpowiedzi!
Uwaga!
Zmiana SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia
o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na zadanie
"Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler
w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap III".

Dokumenty dotyczące zmiany stanowią
pkt. 15, 16, 17 dokumentacji przetargowej.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap III


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
17. Zmiana SIWZ


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj
   
Informacja o wyborze oferty


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie podaje do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP II;   
Informacja z otwarcia ofert


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie podaje do wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP II;
   
PRZETARG!
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap II


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt BudowlanyDyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj
   
Unieważnienie postępowania
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP II;
>
   
Strona 5 z 72 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji