Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
BIP
WRZOSOWE ŚWIĘTO MŁODZIEŻY

28 września 2018 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyło się VIII już Święto Młodzieży Wrzosowej Krainy. Niezwykłe to tegoroczne - 2018 roku wrzosowisko, w związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości, poprzedzone zostało krótką lekcją historii. Zebrani chwilą ciszy wyrazili swą wdzięczność i uznanie tym, którzy walczyli i zginęli za naszą wolną Polskę...
Angelika Maszczak absolwentka Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie w piosence "Historie nieznane" podkreśliła wyjątkowość tegorocznego Wrzosowego Święta.
Wrzosowe ludki, czyli prowadzący w osobach Ola Piotrowska, Patryk Skrobak, Damian Janus tradycyjnym zawołaniem:

"Niechaj narodowie wżdy postronni znają, że staropolską gościnność spotykają!
Dziś Wrzosowa Kraina świętem młodzieży słynie!"

z zadumy nad losami uciemiężonej Ojczyzny przeniosły nas w krainę miodowych doznań artystycznych. Otwarcia VIII Święta Młodzieży Wrzosowej Krainy dokonała Pani Monika Dźwigaj dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie z panią Anetą Maszczak komendantką Ochotniczego Hufca Pracy w Przemkowie.


Zaproszeni gości: Ksiądz Kanonik Krzysztof Mrukiewicz proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przemkowie, Marzena Biała - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej, Lucyna Marciniak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego, Janusz Matuszak - przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie uświetnili to artystyczne wydarzenie
Święto Młodzieży Wrzosowej Krainy to jedyna okazja, by swoje talenty zaprezentowali uczniowie ze wszystkich szkół gminy Przemków. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Zespołu Szkół w Przemkowie. Klaudia Drożdż z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia perfekcyjnie wyrecytowała wiersz "Wrzosy". Smutne byłoby życie, świat gdyby ludzie nie potrafili śmiać się, żartować. Szczególne poczucie humoru w skeczu "Dziadziunio" zaprezentowali mistrzowie kabaretu: Hubert Masternak, Patryk Skrobak, Jakub Panicz z LO w Przemkowie. Dla wyrównania rytmu serca przyspieszonego kabaretowymi dialogami Daria Kozłowska, Julia Mała, Malwina Lipiec oraz Zuzanna Świdzińska z klasy 1 LO nostalgicznie wyrecytowały wiersz o znaczącym tytule "Jesienne wrzosy". Wszystko co dobre niestety szybko się kończy "Level level love" zespołu Kult to tytuł piosenki, którą zagrał i zaśpiewał na zakończenie imprezy Hubert Masternak . Kolejne takie wydarzenie już za rok. Społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie serdecznie dziękuje za udział wszystkim artystom, zaproszonym gościom, wszystkim uczestnikom tego miodowego świętowania.

[dalsza część relacji w: "Czytaj więcej"]


   
WYCIECZKA LICEALISTÓW DO WARSZAWY


W dniach 12.09 - 16.09.2018 r. grupa 15 licealistów (w tym członkowie "Koła młodego politologa") z Zespołu Szkół w Przemkowie pod opieką dyrektor Moniki Dźwigaj i prof. Stefana Dudry wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy, która była jednym z działań projektu "Przemkowski Licealista - aktywny obywatel w niepodległej Polsce". Projekt finansowany jest przez Fundację Santander Bank Polska w ramach programu grantowego "Bank Ambitnej Młodzieży".
Wyjazd do Warszawy nastąpił w późnych godzinach wieczornych, w środę 12 września 2018r.
Czwartek 13 września upłynął na intensywnych spacerach po stolicy. Odwiedziliśmy Fundację KARTA i poznaliśmy główne cele jej działalności. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Pawiak oraz Muzeum Żydów Polskich POLIN. Wieczorem wszyscy uczestnicy wycieczki wzięli udział w zajęciach "Koła młodego politologa" prowadzonych przez prof. UZ Stefana Dudrę.


W piątek 14 września 2018 r. rano mieliśmy możliwość wejścia do Sejmu i Senatu. Zwiedzanie tych miejsc mogło się odbyć dzięki uprzejmości Biura Senatorskiego Pani Senator Doroty Czudowskiej. W trakcie wizyty w Parlamencie towarzyszyła nam Pani Poseł Ewa Szymańska.Po opuszczeniu Sejmu i Senatu udaliśmy się do Łazienek. Tam poza zwiedzaniem głównych atrakcji m.in. Pałac na Wyspie, Stara i Nowa Pomarańczarnia i Szkoła Podchorążych odbyła się krótka lekcja historii o polskich powstaniach narodowo-wyzwoleńczych. Po Łazienkach przeszliśmy pod Belweder i Pomnik Józefa Piłsudskiego. W kolejnych dniach zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz odbyliśmy długi spacer Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem pod Pomnik Mikołaja Kopernika, aż do Placu Piłsudskiego. Po poznaniu historii Grobu Nieznanego Żołnierza i refleksjach przy Pomniku Smoleńskim nastąpiła chwila wytchnienia w Ogrodzie Saskim. Dalej skierowaliśmy się pod Pałac Prezydencki, Kolumnę Zygmunta i Zamek Królewski. Wieczorem mogliśmy spędzić miło czas na Warszawskiej Starówce. Ostatni dzień wycieczki to zwiedzanie Mauzoleum Męczeństwa przy Alei Szucha i możliwość obejrzenia wystawy dotyczącej niepodległości przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. W niedzielę 16 września będąc na Powązkach złożyliśmy kwiaty na grobie Ireny Sendler - naszej patronki. Przed ostatnim wspólnym obiadem i podróżą do domu odwiedziliśmy Pałac Kultury i Nauki.

Główne cele wyjazdu to: uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez aktywizującą młodzież działalność edukacyjną; poznanie kraju, jego tradycji, zabytków, kultury i historii oraz poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu walk o wolność i niepodległość. Ważną wartością dodaną wyjazdu była integracja uczniów LO w Przemkowie.


Dyrekcja i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Przemkowie składają podziękowania Fundacji Santander Bank Polska za otrzymany grant, w ramach którego odbyła się wyżej opisana wycieczka edukacyjna.
Dziękujemy również Pani Senator Dorocie Czudowskiej i Pani Poseł Ewie Szymańskiej za możliwość zwiedzania Sejmu i Senatu.
Dziękujemy pracownikom Fundacji KARTA za miłe przyjęcie oraz Panu profesorowi Stefanowi Dudrze za wspólny wyjazd i polityczno-historyczne dyskusje w dzień i w czasie wieczornych posiedzeń w hostelowej stołówce.


   
KOLEJNY GRANT "BANKU AMBITNEJ MŁODZIEŻY" FUNDACJI SANTANDER

W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, w tym roku szkolnym dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie szczególnie skupią się na kształtowaniu patriotycznych postaw wśród uczniów. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 7 000zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander (obecnie Fundacja Santander Bank Polska) w ramach programu "Bank Ambitnej Młodzieży". Dotacja pozwoli na realizację projektu "Przemkowski Licealista - aktywny obywatel w niepodległej Polsce".
Projekt zakłada pogłębienie świadomości znaczenia niepodległości u grupy aktywnych społecznie, ambitnych uczniów liceum. Młodzież nauczy się oceniać teraźniejszość i patrzeć w przyszłość, odnosząc się do historii, ważnych wydarzeń i znaczących postaci. Poprzez podjęte w projekcie działania tzn. organizację tematycznych wycieczek edukacyjnych, warsztatów i wykładów, debat i spotkań młodzież zmieni swój światopogląd na temat historii i zagadnień politycznych. Rozwinie postawę obywatelską, jaka jest kluczową bazą do rozwoju niepodległego państwa.
Kontakt młodzieży z pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnymi władzami samorządowymi pozwoli na nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną, na inny sposób postrzegania zachodzących zmian w "małej ojczyźnie". Poprzez lokalne wydarzenia, ich analizę, łatwiej będzie można zrozumieć zachodzące procesy również w skali państwa, Europy i świata.
Realizacja projektu zaktywizuje młodzież z małej miejscowości do większej aktywności obywatelskiej i udoskonalania otaczającej ją rzeczywistości w "małej ojczyźnie". Projekt pozwoli im na lepsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości i poznanie historii Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie odzyskania niepodległości, wolności, bohaterów historycznych. Wykreuje nowych liderów, którzy w przyszłości aktywnie będą działać w samorządzie lokalnym oraz na arenie politycznej kraju.   
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
   
ZAPRASZAMY NA DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO MIODU I WINA
   
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie zaprasza całą społeczność szkolną na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2018/2019, która odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 r..
Plan uroczystości:
- 8.00 - Msza Święta w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przemkowie
- 9.15 - apel na świetlicy szkolnej w Zespole Szkół (ul. Leśna Góra 3).
Obowiązuje strój galowy.

   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), który mówi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. unieważnia przedmiotowe postępowanie.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP I w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.


Monika Dźwigaj
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap I


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj

   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), który mówi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. unieważnia przedmiotowe postępowanie.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków ? ETAP I w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.Monika Dźwigaj - Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowi

   
PRZETARG!!!
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap I


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany

INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
pn. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków ETAP I

Zgodnie z art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), mając na względzie zapewnienie konkurencyjności w toczącym się postępowaniu, zamawiający przedstawia w załączeniu stanowisko w odniesieniu do zadanych pytań, które mogą być pomocne w kalkulowaniu ceny za realizację przedmiotu zamówienia.


Pytanie 1. W jaki sposób należy prowadzić instalacje teletechniczne do punktów dostępowych WiFi w pierwszym etapie robót?
Odp. Na potrzeby pierwszego etapu robót instalacje teletechniczne należy prowadzić w rurach pvc fi13 (należy przewidzieć dodatkowo 300 m rurki).

Pytanie 2. Czy punkty dostępowe wymagają zasilenia?
Odp. Przewidziano zasilanie POE. Dopuszcza się zamianę zasilania na 230V - wówczas należy doprowadzić najbliższe zasilanie (doprowadzić przewód YDY 3x2,5 łącznie ok. 300 m).

Pytanie 3. Czy ilość kabli zasilających do gniazd i wypustów w przedmiarze robót jest wystarczająca.
Odp. Długość kabli została oszacowana, zmierzona. W toku prowadzona prac może zajść konieczność położenia dłuższych przewodów niż założono w przedmiarze (o ok. 250 m).

Pytanie 4. W przedmiarze brak jest kabla do głośników, jaki należy ułożyć kabel?
Odp. Do głośników należy ułożyć kabel głośnikowych 2x2,5 - szacowana długość 300 m.

Pytanie 5. Czy dopuszcza się ułożenia przewodów rurkach na suficie w sali gimnastycznej.
Odp. Z uwagi na monolityczną konstrukcje tego sufitu dopuszcza się ułożenie w rurkach - należy wtedy przewidzieć rurki pvc ok. 250 m.

Powyższa informacja nie ma wpływu na wyznaczony termin składania ofert tj. do 11.07.2018 r. godz. 10:00.


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj

   
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych dostępna TUTAJ

.
   
Strona 7 z 72 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji